____________

Būt vienam no mums

Starp mums ir iedzīvotāji ar garīga rakstu traucējumiem, kuru veselības stāvoklis ļauj dzīvot pilnvērtīgu dzīvi ģimeniskā vidē, nevis aprūpes centros.

Deinstitucionalizācija paredz vēl lielāku atbalstu šādiem iedzīvotājiem, lai tie varētu vieglāk un ātrāk uzsākt patstāvīgu dzīvi, vai arī uzlabot to esošos dzīves apstākļus. Vēl lielākas iespējas nodrošināt ģimenisku vidi ir atslēgas vārds deinstitucionalizācijas procesā.

• Pirms pašvaldības sāks veidot jaunus vai uzlabot esošos pakalpojumus, tiks izvērtētas šo iedzīvotāju vajadzības, lai saprastu, kāds tieši atbalsts nepieciešams. Cilvēkiem, kam veselības stāvokļa dēļ nepieciešama institucionāla aprūpe, kā arī tiem, kas šobrīd dzīvo sociālās aprūpes centrā un nevēlas to pamest, šāda iespēja tiks saglabāta. Uzsākt dzīvi ārpus sociālās aprūpes centra būs katra paša izvēle.

• Īpaši apmācīti sociālie mentori un atbalsta personas palīdzēs tikt gala ar ikdienas grūtajiem uzdevumiem.

• Pašvaldībām tiks piešķirts finansējums, lai tās nodrošinātu sociālos pakalpojumus – grupu dzīvokļus vai mājas, kur cilvēki var dzīvot patstāvīgi, bet vienlaikus saņemt sev nepieciešamo atbalstu.

• Pašvaldībās tiks veidoti dienas aprūpes centri, kur cilvēki ar smagākiem traucējumiem var pavadīt dienu.

• Atbalsts darba vietu radīšanai. Tiks strādāts ar darba devējiem, lai ieinteresētu tos pielāgot darba vietas šādu cilvēku nodarbinātībai. Plānotas valsts subsīdijas un izglītošana. Ta sir svarīgi, ja vēlamies, lai cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem integrētos sabiedrībā.