____________

JAUNUMI

Deinstitucionalizācijas procesa īstenotāji pašvaldībās smeļas pieredzi Rīgā un Jelgavā

30.11.2017

Rīgas plānošanas reģions deinstitucionalizācijas projekta ietvaros 28. un 29. novembrī rīkoja pieredzes apmaiņas braucienu uz Rīgu un Jelgavu reģiona esošajiem un potenciālajiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem - pašvaldību sociālo dienestu speciālistiem, pieaicinātajiem ekspertiem un pašvaldību speciālistiem. Viens no pirmajiem pieturas punktiem bija biedrības "Rīgas pilsētas "Rūpju bērns" specializētā galdniecības darbnīca "Skaida"...

Lasīt vairāk

 

Dobeles Zemessardzes bataljons ar sportiskām aktivitātēm iepriecina Irlavas bērnu nama bērnus

11.11.2017

Turpinot sociālo akciju "Sirdsdomas jaunai dzīvei!", novembrī par godu patriotiskajiem svētkiem Dobeles Zemessardzes bataljons pēc Rīgas plānošanas reģiona iniciatīvas viesojās Irlavas bērnu namā netālu no Tukuma. Zemessargi bija sarūpējuši bērniem interesantu pārsteigumu - izskriet speciālu stafeti gandrīz kā armijā, izmēģināt roku mērķu trāpīšanā ar ieroci un noklausīties interesantu lekciju par...

Lasīt vairāk

 

SUSTENTO eksperti viesojušies jau 9 sociālās aprūpes centros

01.09.2017

Jau informējām, ka Rīgas plānošanas reģions par labāko izsludinātājā iepirkumā "Deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam, kas paredz sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu attīstību Rīgas plānošanas reģiona teritorijā izstrāde" un "Deinstituciionalizācijas procesa ietvaros Valsts sociālā aprūpes centra filiāļu un Bērnu sociālās aprūpes iestāžu reorganizācijas plānu izstrāde" atzina nevalstiskās...

Lasīt vairāk

 

Rīgas plānošanas reģionā deinstitucionalizācijas plānu izstrādi veiks "SUSTENTO"

08.08.2017

Rīgas plānošanas reģions (RPR) ir noslēdzis līgumu ar Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizāciju "SUSTENTO" par deinstitucionalizācijas plāna izstrādi 2017.-2020.gadam. Plāna izstrādi plānots pabeigt līdz šī gada beigām.Augusta vidū plāna izstrādātāji tiksies ar pašvaldībām, lai apspriestu ekspertu piedāvājumu deinstitucionalizācijas procesa īstenošanai Rīgas plānošanas reģionā, pašvaldību sadarbības koordinācijas modeli un...

Lasīt vairāk

 

"SUSTENTO" izstrādās sociālās aprūpes centru un iestāžu reorganizācijas plānu

07.08.2017

Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija "SUSTENTO" nodrošinās Rīgas plānošanas reģiona teritorijā esošo Valsts sociālās aprūpes centru filiāļu (VSAC) un bērnu sociālās aprūpes iestāžu (BSAC) reorganizācijas plānu izstrādi. Plāna izstrādi plānots pabeigt līdz šī gada beigām.Reorganizācijas plāni tiks izstrādāti VSAC "Rīga" filiālei "Teika", VSAC "Rīga" filiālei "Pļavnieki", VSAC "Rīga"...

Lasīt vairāk

 

Deinstitucionalizācijas projektā Rīgas plānošanas reģionā izvērtētas 1529 personas

03.07.2017

Deinstitucionalizācijas projekta ietvaros Rīgas plānošanas reģionā noslēdzies iedzīvotāju ar garīga rakstura traucējumiem un bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vajadzību individuāla izvērtēšana. Kopumā ir izstrādāti 490 individuālie sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plāni bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (kuriem noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs), 398 bērniem, kuri dzīvo sociālās aprūpes centros, kā...

Lasīt vairāk

 

Deinstitucionalizācijas projektā bērni kopā ar ornitologu uz dienu kļūst par dabas pētniekiem

28.06.2017

Rīgas plānošanas reģions uzsācis sociālas iniciatīvas ar devīzi "Sirdsdomas jaunai dzīvei", kuru mērķis ir veiksmīgāk integrēt sabiedrībā deinstitucionalizācijas procesā iesaistītos bērnus un pieaugušos. Pirmais pasākums tika īstenots kopā ar labdarības organizāciju "Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija", kurā bērni kopā ar ornitologu Arni Zacmani vēroja putnus Ķemeru nacionālajā parkā, saturīgi pavadot...

Lasīt vairāk

 

DI vadības grupa viesojās Siguldā "Cerību mājā"

12.05.2017

Deinstitucionalizācijas (DI) projekta ietvaros notika otrā Rīgas plānošanas reģiona (RPR) vadības grupas tikšanās, kura šoreiz norisinājās Siguldā. Tās ietvaros pašvaldību pārstāvjiem bija iespēja iepazīties ar pašvaldības pieredzi.Vērtīga pieredze tika gūta, viesojoties Cerību mājā, kur varēja iepazīties, kā tiek nodrošināti Atelpas brīža pakalpojumi un palīdzības sniegšana krīzes situācijā nonākošajām jaunajām māmiņām...

Lasīt vairāk

 

Notiek pirmā reģiona DI vadības grupas sanāksme

27.01.2017

Šodien uz pirmo sanāksmi sanāca Rīgas plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas (DI) projekta vadības grupa, lai pārrunātu projekta ieviešanas gaitu un aktualitātes. Sanāksmē tika prezentēts deinstitucionalizācijas projekta plāna izstrāde, kuru plānots pabeigt līdz šī gada beigām. Tāpat klātesošie tika informēti par šī brīža sasniegtajiem rezultātiem mērķgrupu novērtēšanā un individuālo atbalsta plānu izstrādē....

Lasīt vairāk

 

Deinstitucionalizācijas projekta īstenošanā iesaistās arī Jūrmala

16.01.2017

Deinstitucionalizācijas projektā iesaistījusies arī Jūrmalas pašvaldība, kas nozīmē, ka projekts tiek īstenots 29 Rīgas plānošanas reģiona (RPR) pašvaldībās.Rīgas plānošanas reģions īsteno reģiona pašvaldībās vērienīgo deinstitucionalizācijas projektu, kura mērķis ir palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu sociālo pakalpojumu pieejamību bērniem ar funkcionāliem traucējumiem vai ārpus ģimenes aprūpē esošiem bērniem, kā arī sabiedrībā balstītu...

Lasīt vairāk

 

Starpinstitucionālajā ekspertu sanāksmē pārrunā bērnu ar funkcionāliem traucējumiem izvērtēšanas gaitu

06.12.2016

Šodien Rīgas plānošanas reģiona pārstāvji piedalījās Sociālo pakalpojumu aģentūras rīkotajā starpinstitucionālās ekspertu grupas sanāksmē. Tajā kopā ar Sociālo pakalpojumu aģentūras, plānošanas reģionu, Labklājības ministriju pārstāvjiem un bērnu izvērtēšanas ekspertiem tika pārrunāts bērnu izvērtēšanas process un ar deinstitucionalizācijas projektu saistītie aktuālie jautājumi.Piemēram, izvērtēšanas procesa reālais laika patēriņš, informācijas apmaiņa, deinstitucionalizācijas plāna...

Lasīt vairāk

 

Izvērtēta jau vairāk nekā puse no personām ar garīga rakstura traucējumiem

01.12.2016

Turpinot īstenot deinstitucionalizācijas projektu, šobrīd Rīgas plānošanas reģionā ir izvērtētas 372 no 637 personām ar garīga rakstura traucējumiem. Lai izrunātu vajadzību izvērtēšanas un atbalsta plānu izstrādes gaitu, šī gada 1.decembrī Rīgas plānošanas reģionā notika tikšanās ar reģiona deinstitucionalizācijas projektā iesaistītajiem izvērtētājiem. Speciālisti tikšanās laikā dalījās ar savu pieredzi un pārrunāja...

Lasīt vairāk

 

Uzsākta bērnu ar funkcionāliem traucējumiem un bērnu sociālajos aprūpes centros vajadzību izvērtēšana

12.11.2016

Novembrī iepirkuma rezultātā izvēlētie speciālisti Rīgas plānošanas reģionā uzsākuši bērnu ar funkcionāliem traucējumiem un bērnu, kas atrodas bērnu sociālās aprūpes centros (BSAC), individuālo vajadzību izvērtēšanu un atbalsta plānu izstrādi. Uz doto brīdi reģionā ir pieteikti vairāk nekā 460 bērni ar funkcionāliem traucējumiem un 329 bērni sociālās aprūpes centros.Labklājības ministrijas īstenotā...

Lasīt vairāk

 

Rīgas plānošanas reģions piedalās pieredzes vizītē Lietuvā

06.11.2016

Lietuva deinstitucionalizācijas projektu valstī uzsāka agrāk nekā Latvija, tāpēc Labklājības ministrijas pārstāvji kopā ar plānošanas reģionu projekta pārstāvjiem devās pieredzes apmaiņas braucienā uz kaimiņvalsti, lai iepazītos ar deinstitucionalizācijas procesu kopumā un apmeklētu bērnu SOS ciematus.Vizītes ietvaros eksperti tikās ar Šauļu pašvaldības pārstāvjiem, lai gūtu ieskatu deinstitucionalizācijas procesā Lietuvā kopumā, kā...

Lasīt vairāk

 

Deinstitucionalizācijas projekta ietvaros sociālajos dienestos aicina pieteikt personas ar garīga rakstura traucējumiem un bērnus ar invaliditāti

13.08.2016

Deinstitucionalizācijas projekta ietvaros 28 Rīgas plānošanas reģiona (RPR) pašvaldībās uzsākts nākamais projekts posms, kurā plānots veikt personu ar garīga rakstura traucējumiem un bērnu ar invaliditāti vajadzību individuālu izvērtēšanu. Šis ir svarīgs posms, jo, balstoties uz tā rezultātiem, pašvaldības lems par konkrētu pakalpojumu nodrošināšanu savā teritorijā, kas būtu tuvāk šo iedzīvotāju...

Lasīt vairāk

 

Deinstitucionalizācijas projekta īstenošanā iesaistās arī Siguldas un Ikšķiles pašvaldības

15.07.2016

Deinstitucionalizācijas projektā iesaistījušās arī Siguldas un Ikšķiles pašvaldības, kas nozīmē, ka projekts tiks īstenots jau 28 Rīgas plānošanas reģiona (RPR) pašvaldībās.Rīgas plānošanas reģions uzsāka īstenot reģiona pašvaldībās vērienīgo deinstitucionalizācijas projektu, kura mērķis ir palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu sociālo pakalpojumu pieejamību bērniem ar funkcionāliem traucējumiem vai ārpus ģimenes aprūpē esošiem bērniem,...

Lasīt vairāk

 

Deinstitucionalizācijas projekta īstenošanā jau iesaistījušās 26 Rīgas plānošanas reģiona pašvaldības

10.05.2016

Rīgas plānošanas reģions (RPR) uzsācis īstenot reģiona pašvaldībās vērienīgo deinstitucionalizācijas projektu, kura mērķis ir palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu sociālo pakalpojumu pieejamību bērniem ar funkcionāliem traucējumiem vai ārpus ģimenes aprūpē esošiem bērniem, kā arī sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem.Šobrīd Rīgas plānošans reģions koordinē...

Lasīt vairāk