____________

30.11.2017.

Deinstitucionalizācijas procesa īstenotāji pašvaldībās smeļas pieredzi Rīgā un Jelgavā


Rīgas plānošanas reģions deinstitucionalizācijas projekta ietvaros 28. un 29. novembrī rīkoja pieredzes apmaiņas braucienu uz Rīgu un Jelgavu reģiona esošajiem un potenciālajiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem – pašvaldību sociālo dienestu speciālistiem, pieaicinātajiem ekspertiem un pašvaldību speciālistiem.

Viens no pirmajiem pieturas punktiem bija biedrības “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns” specializētā galdniecības darbnīca “Skaida” Rīgā personām ar viegliem garīga rakstura traucējumiem. Šī bija vērtīga vieta, lai iepazītu, kā var apvienot vienuviet dienas centru ar darbu – centra apmeklētājiem ir iespēja veikt mazāk un vairāk sarežģītus darbus galdniecībā. Piemēram, mūsu apmeklējuma laikā pēc uzņēmuma pasūtījuma viņi gatavoja iekurus griliem un ugunskuriem, kā arī rādīja biedrības namam atjaunotos koka krēslus. Cilvēki šeit var pavadīt nepilnu darba dienu, viņiem tiek nodrošinātas arī maltītes. Turpat ēkā arī atrodas grupu dzīvokļi personām ar viegliem garīga rakstura traucējumiem.

Otra vieta Rīgā bija biedrības “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” mūsdienīgs dienas centrs cilvēkiem ar ļoti smagiem attīstības traucējumiem. Šajā centrā mēs redzējām, cik liela loma ir ergoterapeitiem. Viesošanās laikā mūs sagaidīja ar autismu slimi cilvēki. Dienas centrā bija iespēja iepazīt, kā ar darbinieku entuziasmu tiek atvieglota šo slimo pieaugušo un to radinieku un aprūpētāju ikdiena. Speciālas mācības, attīstošas spēles, aprūpi atvieglojoši elementi kā smaguma segas un speciālas relaksējošas gultas ir tikai daļa, kas atspoguļo šī centra ikdienu un kas būtiski uzlabo centra apmeklētāju pašsajūtu, iepriecinot tos no dienas uz dienu. Un vislielākais prieks ir par centra izveidoto sveču darbnīcu! Tās ir tik profesionāli izgatavotas, ka iepriecina ne vienu vien saņēmēju. Un atkal – svecēm atrasts pielietojums. Tās izgatavo pēc pasūtījumiem kā dažādas korporatīvās dāvanas.

Tālāk devāmies uz Jelgavu, kur apmeklējām pašvaldības Sociālā dienesta attīstītos grupu dzīvokļus 16 cilvēkiem. Darbinieki bija laipni un mums izrādīja arī ēkā esošo dienas centru un patversmi. Viss apvienots vienā daudzstāvu ēkā.

Bet iespaidiem bagātīgākais piemērs bija biedrības “Centrs Elizabete” sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrs bez vecāku gādības palikušiem, no vardarbības cietušiem un krīzes situācijā nonākušiem bērniem. Četras skaistas divstāvīgas mājas, kur katra veidota ar dvēseli, mums uzbūra brīnišķīgu priekšstatu, kā nepieciešams veidot ģimeniskai videi pietuvinātus pakalpojumus. Padomāts līdz pēdējam sīkumam, lai bērni šeit justos labi. Patiess gandarījums par šeit strādājošo speciālistu pašaizliedzīgo darbu, kuri šeit iegulda ne tikai sevi, bet arī savu dvēseli, lai bērniem dotu to, kas tajā brīdī viņiem ir atņemts. Kopīgas brīvdienu un svētku tradīcijas, Montesori, ģimeniskā vide – ir tikai dažas lietas, ko redzējām un sadzirdējām. Paldies biedrības dibinātājai Alisei Annai Stemplei par veltīto laiku mums – šīs dvēseliskās sarunas vēl ilgi pavadīja mūs!

Pieredzes brauciena noslēgumā tika apmeklēts sociālās uzņēmējdarbības piemērs “Mācos mācīties”, kuras ietvaros speciālisti ir izveidojuši attīstības speciālistu platformu ar mērķi veicināt bērna attīstību. Šis ir piemērs, kā sadarbojoties speciālistiem savā starpā var atvieglot rehabilitāciju slimajiem bērniem un uzlabot viņu apmācību procesu.

Brauciens bija patiešām iespaidiem bagāts un vērtīgs! Uz tikšanos nākamjā jau maijā – šobrīd plānojam, ka nākamais būs uz Vidzemi!