____________

28.06.2017.

Deinstitucionalizācijas projektā bērni kopā ar ornitologu uz dienu kļūst par dabas pētniekiem


Rīgas plānošanas reģions uzsācis sociālas iniciatīvas ar devīzi “Sirdsdomas jaunai dzīvei”, kuru mērķis ir veiksmīgāk integrēt sabiedrībā deinstitucionalizācijas procesā iesaistītos bērnus un pieaugušos.

Pirmais pasākums tika īstenots kopā ar labdarības organizāciju “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija”, kurā bērni kopā ar ornitologu Arni Zacmani vēroja putnus Ķemeru nacionālajā parkā, saturīgi pavadot laiku brīvā dabā un izzinot putnus.

Ekskursijas sākumā bērni kopā ar ornitologu devās pa speciāli izveidotu dabas taku un vēroja kokus un debesis, lai ieraudzītu putnus kokos vai arī atpazīt tos pēc balsīm un atstātajām zīmēm uz kokiem. Otrajā dabas iepazīšanas daļā ornitologs aicināja bērnus atpazīt putnus pēc to izbāzeņiem, stāstot interesantus faktus un pieredzes stāstus par to dzīvi. Jāsaka, ka bērni tika labi galā ar uzdevumiem un bija gana atjautīgi.

Šis bija vērtīgs piedzīvojums bērniem, kas ļāva gūt pozitīvas emocijas un arī papildu zināšanas par putniem. Atpazīt dzīvē dažādas dzeņu un čurkstu sugas. Kas zina – iespējams, kāds no bērniem pēc šīs dienas nolems nākotnē kļūt par dabas pētnieku!

Jāmin, ka līdz 2023.gadam pieci plānošanas reģioni Latvijā ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) finanšu atbalstu īsteno Labklājības ministrijas uzsākto deinstitucionalizācijas procesu, attīstot sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus pilngadīgiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, ārpus ģimenes aprūpē esošiem bērniem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs. Projektu Rīgas plānošanas reģionā virza un koordinē Rīgas plānošanas reģions sadarbībā ar tā teritorijā esošajā pašvaldībām un aprūpes iestādēm. Rīgas plānošanas reģions īsteno ESF projektu Nr.9.2.2.1./15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem”.