____________

16.01.2017.

Deinstitucionalizācijas projekta īstenošanā iesaistās arī Jūrmala


Deinstitucionalizācijas projektā iesaistījusies arī Jūrmalas pašvaldība, kas nozīmē, ka projekts tiek īstenots 29 Rīgas plānošanas reģiona (RPR) pašvaldībās.Rīgas plānošanas reģions īsteno reģiona pašvaldībās vērienīgo deinstitucionalizācijas projektu, kura mērķis ir palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu sociālo pakalpojumu pieejamību bērniem ar funkcionāliem traucējumiem vai ārpus ģimenes aprūpē esošiem bērniem, kā arī sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem.Rīgas plānošanas reģionā projekts tiek īstenots ar nosaukumu “Sirdsdomas jaunai dzīvei”. Šobrīd projekta ietvaros speciālisti veic personu ar garīga rakstura traucējumiem, bērnu ar funkcionāliem traucējumiem un bērnu sociālās aprūpes centros individuālo vajadzību izvērtēšanu un atbalsta plānu izstrādi.Projektā dalību apstiprinājušas šādas Rīgas plānošanas reģiona pašvaldības: Alojas, Ādažu, Baldones, Babītes, Carnikavas, Engures, Garkalnes, Ikšķiles, Inčukalna, Jaunpils, Jūrmalas, Kandavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Limbažu, Mālpils, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salacgrīvas, Salaspils, Saulkrastu, Sējas, Stopiņu un Tukuma pašvaldības.Saskaņā ar valstī noteiktajiem projekta īstenošanas termiņiem, sadarbības līgumu slēgšanas posms ar pašvaldībām noslēdzās pērn 31.decembrī. Rīga ir vienīgā Rīgas plānošanas reģiona pašvaldība, kas nav noslēgusi līgumu.