____________

15.07.2016.

Deinstitucionalizācijas projekta īstenošanā iesaistās arī Siguldas un Ikšķiles pašvaldības


Deinstitucionalizācijas projektā iesaistījušās arī Siguldas un Ikšķiles pašvaldības, kas nozīmē, ka projekts tiks īstenots jau 28 Rīgas plānošanas reģiona (RPR) pašvaldībās.Rīgas plānošanas reģions uzsāka īstenot reģiona pašvaldībās vērienīgo deinstitucionalizācijas projektu, kura mērķis ir palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu sociālo pakalpojumu pieejamību bērniem ar funkcionāliem traucējumiem vai ārpus ģimenes aprūpē esošiem bērniem, kā arī sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem.Pirmajā posmā Rīgas plānošans reģions koordinē reģiona pašvaldību iesaisti projektā, situācijas izvērtēšanu novados un sadarbības līgumu slēgšanu.Projektā jau apstiprinājušas savu dalību šādas Rīgas plānošanas reģiona pašvaldības: Alojas, Ādažu, Baldones, Garkalnes, Inčukalna, Jaunpils, Kandavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Mālpils, Mārupes, Olaines, Ropažu, Salacgrīvas, Salaspils, Saulkrastu, Sējas, Stopiņu, Tukuma, Babītes, Carnikavas, Engures, Ogres, Limbažu pašvaldības un tagad arī Siguldas un Ikšķiles pašvaldības.