____________

12.05.2017.

DI vadības grupa viesojās Siguldā "Cerību mājā"


Deinstitucionalizācijas (DI) projekta ietvaros notika otrā Rīgas plānošanas reģiona (RPR) vadības grupas tikšanās, kura šoreiz norisinājās Siguldā. Tās ietvaros pašvaldību pārstāvjiem bija iespēja iepazīties ar pašvaldības pieredzi.Vērtīga pieredze tika gūta, viesojoties Cerību mājā, kur varēja iepazīties, kā tiek nodrošināti Atelpas brīža pakalpojumi un palīdzības sniegšana krīzes situācijā nonākošajām jaunajām māmiņām ar bērniem. Pozitīva iedvesma tika iegūta “Cerību spārnu” specializētajā darbnīcā, kurā izveidota austuve un šūšanas vieta cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem.Vienlaikus sanāksmē tika apsriesti Deinstitucionalizācijas projekta aktualitātes – DI plāna izstrādes process, reorganizācijas plānu izstrādes progress, izvērtēšanas rezultāti un atbalsta plānu apkopojums, sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas uzsākšana.Vadības grupā ir pārstāvji no Rīgas plānošanas reģiona, Limbažu, Tukuma, Jaunpils, Jūrmalas, Ogres, Ādažu, Babītes, Ķekavas un Kandavas pašvaldību sociālajiem dienestiem, kā arī biedrības “Cerību spārni” un “Resursu centra cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “Zelda”.