____________

Dzīvot starp mums

Bērni ar funkcionāliem traucējumiem prasa ļoti lielas rūpes un uzmanību no vecākiem. Viņu dzīve patiesībā tiek pakārtota, lai rūpētos un sniegtu nepieciešamo atbalstu ikdienā. Bieži vien viens no vecākiem ir spiests pamest darbu, lai nodrošinātu nepieciešamās rūpes par bērnu. Dzīvot starp mums ar šiem bērniem ir šīm ģimenēm liels izaicinājums, ar kuru tām ir jātiek galā katru dienu. Savukārt bērniem – izaicinājums iekļauties sabiedrībā.

• Ģimenēm būs pieejams atelpas brīža pakalpojums – 30 diennaktis gadā, kad par bērnu pilnībā un bez maksas parūpēsies pašvaldības speciālisti. Atelpas brīdi var izmantot ģimenes, kuru bērns ir līdz 17 gadus (ieskaitot) vecs un kuram ir piešķirta invaliditāte un saskaņā ar VDEĀKV atzinumu ir nepieciešama īpaša kopšana. Bērniem pakalpojuma ietvaros tiks nodrošināta pašaprūpe, speciālistu konsultācijas, ēdināšana četras reizes dienā, pastaigas un saturīga brīvā laika pavadīšana.

• Ikvienam bērnam līdz 17 gadu (ieskaitot) vecumam, kuram piešķirta invaliditāte, būs iespēja saņemt bezmaksas sociālās rehabilitācijas pakalpojumus – psihologa, logopēda un citu speciālistu pakalpojumus, reitterapiju, konsultācijas. Katra bērna vajadzības tiks īpaši izvērtētas, un atbilstoši tām izvēlēti nepieciešamie pakalpojumi. Lai pakalpojumus saņemtu, vecākiem līdz 2016. gada oktobrim jāpiesakās savas deklarētās pašvaldības sociālajā dienestā.

• Mazākajiem bērniem (līdz 4 gadu vecumam ieskaitot), kam piešķirta invaliditāte un saskaņā ar VDEĀKV atzinumu ir nepieciešama īpaša kopšana, būs pieejams aprūpes pakalpojums. Tā ietvaros līdz pat 50 stundām nedēļā pašvaldības speciālisti nodrošinās bērna aprūpi un uzraudzību, spēju attīstību un brīvā laika saturīgu pavadīšanu.