____________

01.12.2016.

Izvērtēta jau vairāk nekā puse no personām ar garīga rakstura traucējumiem


Turpinot īstenot deinstitucionalizācijas projektu, šobrīd Rīgas plānošanas reģionā ir izvērtētas 372 no 637 personām ar garīga rakstura traucējumiem. Lai izrunātu vajadzību izvērtēšanas un atbalsta plānu izstrādes gaitu, šī gada 1.decembrī Rīgas plānošanas reģionā notika tikšanās ar reģiona deinstitucionalizācijas projektā iesaistītajiem izvērtētājiem. Speciālisti tikšanās laikā dalījās ar savu pieredzi un pārrunāja darba gaitu.Kopš jūnija reģionā notiek personu ar garīga rakstura traucējumiem individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde. Savukārt novembrī līdzīga izvērtēšana un plānu izstrāde uzsākta bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un bērniem sociālās aprūpes centros (BSAC).