____________

Kā mēs varam palīdzēt?

Ar pozitīvu un līdzvērtīgu izturēšanos pret līdzās esošiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un bērniem bez vecāku atbalsta un rūpēm mēs varam palīdzēt tiem labāk integrēties sabiedrībā un nodrošināt ērtāku un laimīgāku dzīvi.