____________

Kā valsts palīdzēs?

• Individuālu atbalsta plānu izstrādi bērniem un jauniešiem aprūpes centros, kā arī pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar invaliditāti, kuri dzīvo ģimenēs.

• Pakalpojumu pieejamības uzlabošanu: precīzi saprotot, kas cilvēkiem vajadzīgs, varēs uzlabot esošos pakalpojumus un izveidot jaunus. Visi pakalpojumi būs pieejami tuvāk mājām.

• Bērnu un valsts sociālās aprūpes centru pārveidošanu, pēc iespējas vairāk tās iemītniekiem, ļaujot pārcelties uz ģimenisku atmosfēru.

Labklājības ministrija kopā ar Latvijas plānošanas reģioniem un pašvaldībām visā Latvijā īsteno projektu, kura ietvaros ar ES fondu finansējuma atbalstu pašvaldības varēs radīt plašu pakalpojumu klāstu, lai bērni, kas šobrīd dzīvo sociālās aprūpes centros, varētu augt ģimeniskā vidē un bērni ar funkcionāliem traucējumiem varētu saņemt sociālo http://www.lm.gov.lv/text/3516 aprūpi un rehabilitāciju savā pašvaldībā. Savukārt pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem atbilstoši savām iespējām un ar speciālistu atbalstu varēs izvēlēties dzīvot patstāvīgi un strādāt sev piemērotu darbu. Tādējādi projekta ietvaros Latvijā notiks deinstitucionalizācija – lielie institucionālās aprūpes centri tiks aizstāti ar sabiedrībā balstītiem sociālajiem pakalpojumiem un ģimeniskai videi pietuvinātiem pakalpojumiem.

Vairāk lasiet Labklājības ministrijas mājas lapā