____________

Par projektu

“Sirdsdomas jaunai dzīvei” – ar šādu pozitīvu attieksmi mēs palīdzēsim arvien vairāk bērniem ar īpašām vajadzībām vai kas aug ārpus ģimenes un pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem dzīvot īstās mājās un ģimeniskā vidē.

Mums tas šķiet pašsaprotami? Tomēr Rīgas plānošanas reģionā dzīvo bērni un jaunieši bez ģimenes, kuri vēlas sev īstas mājas un ģimeni, bērni ar invaliditāti un pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem, kuriem nepieciešams sabiedrības atbalsts un valsts nodrošināti apstākļi, lai dzīvotu patstāvīgāk un pilnvērtīgāk starp mums.

Līdz 2023.gadam pieci plānošanas reģioni Latvijā ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) finanšu atbalstu īsteno Labklājības ministrijas uzsākto deinstitucionalizācijas procesu, attīstot sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus.

Projektu Rīgas plānošanas reģionā virza un koordinē Rīgas plānošanas reģions sadarbībā ar tā teritorijā esošajā pašvaldībām un aprūpes iestādēm. Deinstucionalizācijas ietvaros tiks veikts individuālo vajadzību izvērtējums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem. Balstoties uz šiem izvērtējumiem katram tiks izstrādāts individuālā atbalsta plāns, kas kalpos par pamatu valsts un pašvaldību sadarbībai pakalpojumu un iespēju attīstīšanai savā pašvaldībā. Tāpat tiks nodrošinātas apmācības speciālistiem un informatīvi un izglītojoši pasākumi.

Projektā apstiprinājušas dalību šādas Rīgas plānošanas reģiona pašvaldības: Alojas, Ādažu, Baldones, Garkalnes, Inčukalna, Jaunpils, Kandavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Mālpils, Mārupes, Olaines, Ropažu, Salacgrīvas, Salaspils, Saulkrastu, Sējas, Stopiņu, Tukuma, Babītes, Carnikavas, Engures, Ogres, Limbažu, Siguldas un Ikšķiles pašvaldības. Šobrīd notiek pārrunu process arī ar Rīgu un Jūrmalu.

“Sirdsdomas jaunai dzīvei” ir viens no Deinstitucionalizācijas projektiem, ko īsteno Rīgas plānošanas reģions. PROJEKTA Nr. 9.2.2.1/15/I/002. Projekta īstenošanas laiks: 01.07.2015. – 31.12.2022.