____________

08.08.2017.

Rīgas plānošanas reģionā deinstitucionalizācijas plānu izstrādi veiks "SUSTENTO"


Rīgas plānošanas reģions (RPR) ir noslēdzis līgumu ar Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizāciju “SUSTENTO” par deinstitucionalizācijas plāna izstrādi 2017.-2020.gadam. Plāna izstrādi plānots pabeigt līdz šī gada beigām.Augusta vidū plāna izstrādātāji tiksies ar pašvaldībām, lai apspriestu ekspertu piedāvājumu deinstitucionalizācijas procesa īstenošanai Rīgas plānošanas reģionā, pašvaldību sadarbības koordinācijas modeli un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras plānojumu, paredzot izmaksu ziņā efektīvāko un pašvaldību un projekta mērķa grupām atbilstošāko infrastruktūras attīstības risinājumu, finansējuma apmēru.