____________

06.12.2016.

Starpinstitucionālajā ekspertu sanāksmē pārrunā bērnu ar funkcionāliem traucējumiem izvērtēšanas gaitu


Šodien Rīgas plānošanas reģiona pārstāvji piedalījās Sociālo pakalpojumu aģentūras rīkotajā starpinstitucionālās ekspertu grupas sanāksmē. Tajā kopā ar Sociālo pakalpojumu aģentūras, plānošanas reģionu, Labklājības ministriju pārstāvjiem un bērnu izvērtēšanas ekspertiem tika pārrunāts bērnu izvērtēšanas process un ar deinstitucionalizācijas projektu saistītie aktuālie jautājumi.Piemēram, izvērtēšanas procesa reālais laika patēriņš, informācijas apmaiņa, deinstitucionalizācijas plāna aizpildīšanas kvalitāte, pakalpojumu grozs, u.tml.Sanākmses dalībnieki dalījās savā pieredzē un vienlaikus pārrunāja jautājumus un problēmas, kas aktualizējušās apmācību procesā un izvērtēšanu uzsākot.