____________

01.09.2017.

SUSTENTO eksperti viesojušies jau 9 sociālās aprūpes centros


Jau informējām, ka Rīgas plānošanas reģions par labāko izsludinātājā iepirkumā “Deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam, kas paredz sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu attīstību Rīgas plānošanas reģiona teritorijā izstrāde” un “Deinstituciionalizācijas procesa ietvaros Valsts sociālā aprūpes centra filiāļu un Bērnu sociālās aprūpes iestāžu reorganizācijas plānu izstrāde” atzina nevalstiskās organizācijas SUSTENTO iesniegto piedāvājumu, tādējādi tieši Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO ekspertu komanda sniegs izvērtējumu par esošajām sociālās aprūpes iestādēm, uz kura pamata izstrādāt šo iestāžu reorganizācijas plānu atbilstoši deinstitucionalizācijas idejas būtībai.Pirmajā darba posmā paveikts ļoti daudz: SUSTENTO ekspertu komanda kopā ar Rīgas Plānošanas reģiona pārstāvjiem ir pabijuši deviņos dažādos sociālās aprūpes centros: VSAC “Rīga” filiālē “Teika”. “Pļavnieki”, “Rīga” un “Baldone”, VSAC “Vidzeme” filiālē “Allaži”, Alojas novada Bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrā “Zīle”, Tukuma novada iestādē “Irlavas bērnu nams – patversme”, Ogres novada bērnu namā “Laubere”, Limbažu novada pašvaldības Bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centra “Umurga” Ģimenes atbalsta centrā un Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādē “Sprīdītis”, izvērtējot telpas, tiekoties ar personālu, pārrunājot centros dzīvojošo sadzīves un brīvā laika pavadīšanas iespējas un citus būtiskus jautājumus. Nākamais solis ir ir tikšanās ar pašvaldību pārstāvjiem, lai jau konkrētāk pārrunātu esošo sociālās aprūpes centru reorganizācijas variantus – iespējas izmantot esošās telpas vai veidot piemērotākas dzīves vietas, lai cilvēkiem ar invaliditāti būtu iespēja dzīvot sabiedrībā apstākļos, kas iespējami tuvināti dzīves apstākļiem ģimenē.Bērniem ir jābūt iespējai augt ģimeniskā vidē, pieaugušajiem – tiesībām uz neatkarīgu dzīvi – mūsdienās uz šo cilvēku pamattiesību ievērošanu tiecas ikviena sevi cienoša Eiropas valsts. Tāpēc ES ir uzsākta deinstitucionalizācija – pāreja no institūciju nodrošinātiem pakalpojumiem uz kopienas nodrošinātiem pakalpojumiem, un Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSENTO ir patiess prieks, ka šis nozīmīgais process ir aizsākts arī Latvijā, kas nozīmē, ka pieaugušajiem ar invaliditāti nevajadzēs visu dzīvi pavadīt institūcijās, jo viņiem tiks nodrošināta iespēja pašiem izvēlēties savu dzīvesveidu un dzīvesvietu, piekļuve pakalpojumiem, ko izmanto pārējā sabiedrība, un individuāls atbalsts, ja tāds ir nepieciešams, bet bez vecāku aprūpes palikušiem bērniem – iespēja izaugt ģimenē.