____________

12.11.2016.

Uzsākta bērnu ar funkcionāliem traucējumiem un bērnu sociālajos aprūpes centros vajadzību izvērtēšana


Novembrī iepirkuma rezultātā izvēlētie speciālisti Rīgas plānošanas reģionā uzsākuši bērnu ar funkcionāliem traucējumiem un bērnu, kas atrodas bērnu sociālās aprūpes centros (BSAC), individuālo vajadzību izvērtēšanu un atbalsta plānu izstrādi. Uz doto brīdi reģionā ir pieteikti vairāk nekā 460 bērni ar funkcionāliem traucējumiem un 329 bērni sociālās aprūpes centros.Labklājības ministrijas īstenotā deinstitucionalizācijas procesa mērķis ir veidot Latvijā jaunu veida aprūpi – daudz ģimeniskāku un fokusētu uz bērnu vajadzībām. Lai tādu radītu, svarīgi ir vispirms noskaidrot katra bērna individuālās vajadzības un tad tās atbilstoši nodrošināt.Tikai izvērtēšanai pieteiktie un izvērtētie bērni ar invaliditāti nākamajā projekta posmā varēs saņemt no projekta apmaksātus pakalpojumus. Turklāt šie pakalpojumi būs gana plaši – tie paredzēti gan bērniem, gan to vecākiem.Pie bērniem uz mājām dosies ekspertu komanda, kas iedziļināsies bērnu patiesajās vajadzībās, izmantojot Bulgārijā jau vairākus gadus lietotu vērtēšanas veidu, un izvērtēs nepieciešamību pēc noteiktiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem. Jau tagad pirms izvērtēšanas vecāki, kuru bērniem ar invaliditāti izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību var pieteikties uz sociālās aprūpes (bērniem līdz 4 gadu vecumam) un “atelpas brīža” pakalpojumiem.